Hakuna Mungu Kama Wewe

 AFRICA – Kenya, Meru 2016

Hakuna Mungu Kama Wewe

Hakuna mungu kama wewe
Hakuna mungu kama we
Hakuna mungu kama wewe
Hakuna na hata kuwepo
Nimetembea kote, kote
Nimezunguka kote, kote
Nimetafuta kote, kote
Hakuna na hata kuwepo
There’s no one, There’s no one like Jesus
There’s no one, There’s no one like Him
There’s no one, There’s no one like Jesus
There’s no one, There’s no one like Him
I’ve walked and walked all over, over
I’ve turned and turned all over, over
I’ve searched and searched all over, over
There’s no one, There’s no one like Him